BUGÜNKÜ HRİSTİYANLIK

*İsa, Allah'ın oğludur ve kendisinin uluhiyet vasfı mevcuttur:

"İmdi siz gidip bütün milletlere öğretin. Onları baba, oğul ve ruhul'-kuds namına vaftiz edin"
(Matta, 28/19).

*İnsanlığın asli günahtan kurtulması için kendini feda etmiş ve Yahudiler tarafından Haç'a çakılarak öldürülmüştür:

"Zira Allah, dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Ta ki, ona iman eden her adam helak olmasın; ancak ebedi hayatı bulsun"
(Yuhanna, 3/16; Romalılar, 5/8).

*Mezara koyulduktan üç gün sonra dirilmiş, belli bir müddet yaşadıktan sonra 'Baba Tanrı'nın sağ yanına yükselmiştir:


"Eğer kendi ağzınla İsa'nın Rab olduğunu kabul ettiğini söylersen ve kendi kalbinle Tanrı'nın O'nu dirilttiğine inanırsan kurtulmuş olacaksın" (Romalılar, 10/9). "Mesih, dirilmemişse imanınız boştur; siz hala günahlarınızın içindesiniz... Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir" (1. Korintliler, 15/17-20). "Göklerde Yüce Olan'ın sağında oturan bir başkahinimiz (İsa) var. O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter "
(İbraniler, 8/1 ve 7/25).

*İsa Mesih'in, 'Baba'sının yanına yükselmesinden sonra 'Teslis'in üçüncü hükmü olan Ruhu'l-Kuds görevdedir:


"Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı (Kutsal Ruh) size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim"
(Yuhanna, 16/7).

*İsa , Mesih (kurtarıcı)'tir; tekrar nüzul edecek ve bin yıllık saltanatını sürecek, düşmanlardan öcünü alacak:


"İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kendisini bekleyenleri kurtarmak için kendilerine görünecektir"
(İbraniler, 9/28; Esinleme, 1/7).

******

Hristiyanlığın inançlarının bu derece özünden koparak şekillenmesinde; hayatında İsa (as)'yı hiç görmemiş olan ve önceleri azılı bir Hristiyanlık düşmanı iken geçirdiği ruhi bir buhran sonunda İsa'nın kendine (rüya ve keşif şeklinde) göründüğünü ve kendisini havarileri arasına katarak görevlendirdiğini iddia eden yahudi asıllı Pavlus'un çok önemli fonksiyonu bilinmektedir.