HAÇTA CAN VEREN İSA (AS) DEĞİLDİ...

İsa (as)'ın akıbeti hakkında Kur'an'ın ayetleri gayet açıktır: "(Onların kalplerinin mühürlenmesinin bir sebebi de) 'Biz Allah'ın Peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük' demeleridir. Halbuki O'nu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. O'nun hakkında anlaşmazlığa düşenler, O'ndan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. O'nu kesinlikle öldürmediler." (Nisa, 157).

İsa (as), kesinlikle öldürülmediğine, Allah tarafından içlerinden İsa'ya benzetilen birisi katledildiğine göre, İsa (as)'ın son durumu ne olmuştur? Hemen arkadan gelen ayet, bu durumu açıklamaktadır: "Fakat Allah, O'nu kendisine yükseltmiştir. Allah aziz ve hakimdir." (Nisa, 158).

İsa (as), Allah katına canlı olarak yükseldiğine göre bugün yaşamakta mıdır? ? "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim" " (Al-i İmran, 55) ayeti ışığında bu sorunun cevabını nasıl bulabiliriz?

Bu ayet, İsa (as)'ın öldüğüne bir delil olamaz; en sonunda her canlı-fani gibi O'nun da eceli gelince öleceğine bir işaret olabilir. Öldükten sonra da -bugün olduğu gibi- Allah O'nu kendi katına yükseltecektir.

"Allah'tan bir kelime olan ve Ruhu'l- Kudüs (Cebrail) ile te'yid edilmiş bulunan Mesih İsa'nın ruhu henüz kabzedilmemiştir. İsa'nın ruhu alınmamış olunca, İsa'nın Allah'a yükselişi, yerden kalkması yönündedir. İsa'nın haberlerde gelen semaya yükselmesiyle, Kur'an'da varid olan Allah'a yükselmesi durumunu birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü 'sema' ilahi isimlerden değildir. İsa'nın, Allah'a yükseltilen, cismi; semaya yükseltilen de henüz öldürülmemiş olan ruhudur, diyebiliriz. Ve bu sema, dünya seması olan maddi sema değil, ruhani dördüncü semadır ki, Mirac gecesinde Resulullah (sav), İsa'yı orada, Harun'u beşinci, Musa'yı altıncı, İbrahim'i yedinci semada görmüştü

(Elmalı Tefsiri, c.2, s.372-373).