ALLAH İÇİN SÖYLEYİN KISKANIYOR MUYUZ ?

Değişim öncesi

"Papa yine sahnede...
(Zaman, 22 Nisan 1990).

"Vatikan ve İngiltere Tarsus'u ABD Patrikhaneyi Merkez yapmak istiyor".
(Zaman, 17Haziran, 1990)

"Patrikhane entrika peşinde ... İstanbul'a gelen Yunana milletvekilleri hezeyan kustu: Patrikhane İstanbul'da mahpusmuş".
(Zaman, 18 Haziran, 1991)

"Hıristiyan teşkilatlarının Müslümanlara yönelik çalışmaları endişe ile takıp ediliyor. İslam Dünyası'nda Hıristiyanlık atağı".
(Zaman, 31 Ekim 1991)

"...Bizans Hayali:

"Bir yıl önce kararlaştırılan ve adım adım hayata geçirilen bu plana göre; 1- Ortodoks dinine mensup Sırp milletinin devleti olan Sırbistan kurulacak. 2- Hıristiyan halkların tarihlerinin, törenlerinin tanımaları için yoğun faaliyetler yapılacak. 3- Son olarak güçlü bir Ortodoks-Hıristiyan ittifakı ile başkentin İstanbul olacağı... Büyük Bizans İmparatorluğu kurulacak". (Zaman, 11Ekim 1991)

"PKK Hıristiyan işbirliği..."
(Zaman, 25 Şubat 1992)

"Maddi vaatlerle diyalog kurtukları çocukların beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar".

"İşte misyonerlerin merkezi".
(Zaman, 24 Temmuz 1992)

"Kiliseden sinsi tuzak; İslami değerlere saygılı görünerek Müslümanlara Hıristiyanlığı anlatacaklar..."
(Zaman, 9 Haziran 1993)

"Patriğin cihan rüyası: Gazetemizin sempozyumu izlemesine yasak getiren Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos; "Rum Fener Patrikhanesi ekümeniktir dedi"
(Zaman, 25 Eylül 1995)

"Çift başlı kartal bulunan Bizans bayrakları ile süslenen Patmos Adası'nda kutlamalarda, Patrik Barthelomeos, Sırp Ortodoksları temsilcisi Eirineos'a plaket verdi". (Zaman, 27 Eylül 1995)

"Patrikhane Lozan'ı zorluyor. Bartholomeos ve beraberindeki 13 patrik Türnepa Yön. Kur. Başkanı Rahmi Koç''n verdiği yemeğe katıldı". (Zaman, 22 Eylül 1995)

Değişim sonrası

"Vatikan'dan sıcak mesaj... (Zaman, 17 Nisan 1996)

"Patrik Barthelomoes ve F. Güle Hocaefendi toplumsal barışın önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar". (Zaman, 1Ekim 1996)

Medeniyetler arası diyalog için ilk adım; Fener Rum Patriği Bartholomoes konuşmasının ardından, F. Gülen'e bir hediye takdim etti".
(Zaman, 2 Ekim 1996)

"Vatikan'da uzlaşma zirvesi". (Zaman, 9 Şubat 1998)

"F. Güle Hocaefendi, İslam ve Hıristiyan dünyasını temsilen "Dinler-arası Diyalog" çerçevesinde Papa 2. Jean Paul ile yarim saat görüştü". "Barthelomoes bol ürün bekliyoruz".
(Zaman, 10 Şubat 1998)

"Yunanistan'dan gelen 45 delegenin iştirak ettiği toplantıya Fener Rum Ortodoks Patriği Barthelomoes de katıldı. Patrikten hoşgörü mesajı". (Zaman, 19 Şubat 1998)

"Ehl-i kitap iftarda. İftara Rum Ortodoks Patriği Barthelomoes'un Yanı sıra, Ermeni Ortodoks Patriği Mutafyan, İstanbul Musevi Hahambaşısı David Aseo... katıldı."
(Zaman, 24 Aralık 1998)

"F. Gülen'in başlattığı diyalog çalışmaları sürüyor. Gülen önceki gün İstanbul'da Yahudi Örgütleri Başkaları Konferans Heyetini kabul etti". (Zaman 10 Mart 1998).

"F. Güle ile Papa görüşmesi önemli bir olaydır". (Zaman, 12 Nisan 1998)

"Z
aman'a özel açılamalarda bulunan Protestan Kiliseleri Birliği İslam Dünyası ile İlişgiler Başkanı... (Zaman, 30 Kasım 1998)

"Harran'da Semavi Dinleri bir araya getirecek İlahiyat Okulu açılmasının, hoşgörü ve uzlaşmaya katkı sağlayacağı vurgulandı". (Zaman, 15 Şubat 1998).

Yukarıda ancak birkaç misalle açıklamaya çalıştığım büyük bir değişim süreci yaşandı bir kadroda. Değişim öncesi ne diyorlardı ve değişim sonrası ne demeye başladılar, her iki evreden de tarihleriyle beraber örnekler verdik. Bizim kadar, başkalarının da cevaplanmasını isteyeceği bu değişim sebebi şu ana kadar açıklanmadı. Açıklanmak şöyle dursun niye böyle değiştiniz diye kendilerine soru soranlar da siz bizi kıskanıyorsunuz, bizi çekemiyorsunuz, yaptığımız çalışmalar sizi çatlatıyor... şeklinde karşılık veriyorlar. Bu ithamlara maruz kalanlardanız bizler de.