Aman ya Rabbi, daha neler duyacağız!.. Bu kadarına da pes doğrusu!

Tevrat'ın anlattığı peygamberler'(!) insanlığı -adeta- yoldan çıkarmakla, ahlaktan, iffet ve namustan kısaca, Allah'tan uzaklaştırmakla görevli…

George Bernard Show; "Yeryüzündeki en tehlikeli kitabını(Kitab-ı Mukaddesi) kilit ve anahtar altında muhafaza et!"derken ne kadar da isabet etmiştir!

The Plain Truth, Ekim '77 sayısında şöyle diyor:

"Çocuklara K. Mukaddes hikayeleri okumak, onlarla seks ahlakını tartışmak için her çeşit farsatı da doğurabilir. Temizlenmemiş bir K. Mukaddes (Tevrat ve İnciller), bazı sansürlerden olumsuz bir rapor alabilir!".

Doğrusu; ben de, bugünkü K. Mukaddesin ahlaken yasak yayınlar arasında bulunmamasına hayret ediyorum!... Bu hususta Tevrat'tan birkaç örnekleme daha yapalım da konu iyice anlaşılmış olsun!.. Yani bu hususta bir şüphe kalmasın:

(II.Samuel:13/1-14)'de; Amnon isimli bir gencin, kendi kızkardeşi Tamar'a hastalık derecesinde aşık olduğu, yataklara düştüğü; kendisini ziyarete gelen kızkardeşinin hazırladığı yemeği ona takdim ederken onu yakalayıp "Gel benimle yat, kızkardeşim" dediği; ancak çırpınışlarının fayda vermediği anlatıldıktan sonra;"Fakat onun sözünü dinlemek istemedi ve ondan daha kuvvetli olduğundan onu alçalttı ve onunla yattı." denmektedir.

(Tekvin: 38/13-30)'da; fahişelerle yatmaya düşkün bir babanın, yoldan geçerken yüzü kapalı gelinine tanımadan; "Rica ederim, gel senin yanına gireyim" teklifinde bulunduğu; gelinin ondan aldığı hediyeler (mühür, kaytan, deynek v.s.) karşılığında ondan gebe kaldığı ve sonunda onu ele verdiği uzun uzun anlatılmaktadır.

(Hoşea: 4/14)'de; "Fahişelik ettikleri zaman kızlarınızı ve zina ettikleri zaman gelinlerinizi cezalandırmayacağım"teşviki ile (Çıkış:20/14)'deki;"Zina etmeyeceksin!" yasağı ne derece bağdaşmaktadır?..

Zinaya ve fahişeliğe teşvik eden, aile içi sapık cinsel ilişkileri bir porno yayın edasıyla anlatan (Tevrat'ın 'Neşideler Neşidesi' bölümü baştan sona erotik bir aşk şiiridir; ayrıca bakılabilir) bir kutsal(!) kitapla karşı karşıyayız...

(Çıkış:3/22): "Fakat her kadın, komşusundan ve evinde olan misafirden gümüş şeyler ve altın şeyler ve esvaplar isteyecek; ve oğullarınızı ve kızlarınızı onlarla süsleyeceksiniz ve Mısırlıları soyacaksınız..."

(Çıkış:12/35,36): "Ve İsrailoğulları, Musa'nın sözüne göre yaptılar... Ve Rab, Mısırlıların gözünde kavme lutuf verdi... Ve Mısırlıları soydular."

Meğer, kendinden olmayanları soymak ne büyük bir tanrı lutfu imiş!..

(Tesniye: 7/16): "Ve Allah'ın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavmları bitireceksin; gözün onlara acımayacak..."

(Tesniye: 12/2): "Mülklerini alacağınız milletlerin, yüksek dağlar üstünde ve tepeler üzerinde ve yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz!"

Bunlar da, Tevrat'ın; hoşgörü, insan hakları, inanç ve ibadet özgürlüğü anlayışı!…

Bakalım, bizdeki 'dinlerarası diyalog ve hoşgörü' havarileri, yahudileri bu inanç ve davranışlarından vazgeçirebilecekler mi? Yani inandıkları Tevrat'ı, onlara inkar ettirebilecekler mi?

Bir de, şu 'Arz-ı Mev'ûd: Va'dedilmiş Topraklar' sevdasından yahudileri vazgeçirebilseler!…

(Tesniye: 11/24-25): "Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak; sınırınız çölden ve Lübnan'dan, ırmaktan, Fırat ırmağından Garp denizine kadar olacaktır. Önünüze kimse duramayacak; Allah'ınız Rab, size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu, ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır.)

(Tekvin: 15/18): "Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar, bu diyarı… senin zürriyetine verdim". Yahudilerin önderlerinden Teodor Herzl diyor ki:

" Kuzey sınırlarımız, Kapadokya'daki (Orta Anadolu) dağlara kadar dayanır, güneyde Süveyş Kanalına. Sloganımız: David ve Solomon'un Filistin'i olacaktır."