HRİSTİYANLIK / YAHUDİLİK / TEVRAT / İNCİLLER / MİSYONERLİK / DİYALOG
İSLAMİYET ve KUR'AN


(Âl-i İmran,64)Dinlerarası Diyalog mu
Dediniz ?!.

Tevrat

İnciller"Hristiyan dünyasında İsa ile ilgili tartışmalara, kavgalara ve inanç
farklılıklarına son vermek ve gerçeği kabullenmek şarttır. Böylece Hristiyanlık bir iman mantığına bağlanmış olacaktır. Bu akli ve mantıki sonuca varabilmek için Hz.İsa hakkındaki bilgilerimizi Kur'an'da İsa'dan söz edilen 15 sûre ve 93 âyet çerçevesinde benimsememiz şarttır." ('L'ultime Verit Sur Christ' adlı tebliğden/Fransa)


************

O, bir'Mesih' midir? Tanrının oğlu ve Tanrı mıdır? Haç'ta can veren gerçekten İsa mıydı? Bugünkü İnciller, aslına uygun mudur? Bu ve bunun gibi soruların cevabı asırlardır tartışılmış. Bütün hakikatların ışığını 'korunmuş' tek kitap olan Kur'an'dan alan İslam ümmetinin, berrak bir İsa inancı olmasına rağmen Hristiyan dünyasının kafası hep bulanık ve karışık olmuştur. İnançları kendilerini tatmin etmeyince de hep arayış içinde olmuşlardır.hakkibay@usa.net
hakkibay@e-kolay.net
AĞASAR'IN İNCİSİ GEYİKLİ
isamesih